Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution

Tillbaka till författningen

Historik

Referens Titel Beskrivning Utfärdad
SFS 2018:1219 Lag om försäkringsdistribution Grundförfattning 2018-06-20