Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Försäkring

Det regulatoriska området för försäkring inbegriper primärt dels området för bedrivande av försäkringsrörelse, dels området för distribution av försäkringar. Vår samling med regelverk inom området försöker ge en överblick över vad som gäller vad och när.

Försäkringsrörelse

Reglerna för försäkringsrörelse stammar primärt ur regelkomplexet som benämns Solvens, där den senaste uppdateringen trädde ikraft 2016 till följd av Solvens II-direktivet. I svensk rätt har detta implementeras huvudsakligen i följande författningar:

Försäkringsdistribution (IDD)

Sedan oktober 2018 gäller nya regler för försäkringsdistribution i Sverige med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Detta har huvudsakligen implementerats i Sverige genom:

Tekniska standarder

Ämne Genomförandeförordning
Försäkringstekniska avsättningar Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/500
Kapitalbas Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/499
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/498
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2011
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2013
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2016
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2017
Kapitalkrav Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800
Interna modeller Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/460
Företagsstyrning Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2015
Rapportering Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450
Rapportering Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2452
Rapportering Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1868
Räntekurvor Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/165
Räntekurvor Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/869
Räntekurvor Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1376
Räntekurvor Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1976
Grupp Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/461
Grupp Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2014
Specialföretag Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/462
Tekniska standarder riktade till Finansinspektionen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2012
Tekniska standarder riktade till Finansinspektionen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2451
Publicerad 2018-10-01

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.