Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling

Välkommen till en regel- och artikelsamling inom det finansregulatoriska området.

Mer om webbplatsen »

Feedback

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats. Alla synpunkter och tankar är välkomna!

Ge feedback »

Begrepp

Det finansregulatoriska området kryllar av mer och mindre begripliga begrepp, akronymer och andra förkortningar. Här har försökt samla ett antal av dessa.

Läs mer »

ESMA Guidelines

Vi har sammanställt samtliga riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, ESMA).

Läs mer »

Kommande lagstiftning

Inom det finansiella området pågår allt som oftast mer eller mindre konkreta lagstiftningsprocesser. Här har vi försökt samla aktuell information om kända sådana ärenden.

Läs mer »

Lagändringar avseende lämnande av uppgifter till brottsutredning

Regeringskansliet har nu publicerat de lagändringar som genomför regeringens proposition 2017/18:291 som bl.a. anger att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Läs mer »

Ny lag om skyldighet för statsråd m.fl. att anmäla innehav av finansiella instrument

Regeringskansliet har nu publicerat den nya lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument som ersätter den tidigare lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Detta medför även vissa följdändringar inom det näringsrättsliga området.

Läs mer »

Lättnadsregler för specialfonder som enbart marknadsförs till proffs?

Näringslivets Regelnämnd och Fondbolagens Förening väljer denna vecka att pusha för ett återkommande regulatoriskt förändringsförslag - att göra det lättare för AIF-förvaltare att marknadsföra specialfonder som bara marknadsförs till professionella investerare.

Läs mer »

Lagrådsremiss med kompletterande bestämmelser till SFTR

Regeringen har nu presenterat en lagrådsremiss med förslag på ny lag med kompletterande bestämmelser till SFT-förordningen.

Läs mer »

Kategorisering av svenska kreditinstitut 2019

Den årliga kategoriseringen av svenska kreditinstitut har nu gjorts av Finansinspektionen för 2019. Den stora förändringen är att Nordea Bank AB utgår och att Nordea Hypotek AB tillkommer i kategori 1 och betraktas som ett systemviktigt företag.

Läs mer »

Kunskapskraven för ÅKU 2019

Swedsec har nu presenterat kunskapskraven för den årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) för 2019. Kunskapskraven innehåller 18 ämnen inom en rad olika områden som hållbarhet, bolån, försäkringar och etik.

Läs mer »

Uppdaterad Fund Processing Report från EFAMA

EFAMA uppdaterar sin Standardization of Funds Processing in Europe. Uppdateringen syftar bl.a. till att ytterligare öka effektiviteten i orderhantering och innehåller tillägg om bl.a. fintech och blockchain.

Läs mer »

Nya rekommendationer från Svensk Försäkring m.a.a. GDPR och IDD

Svensk Försäkring har beslutat om vissa ändringar av branschorganisationens självreglering. Ändringarna görs i ljuset av GDPR och IDD.

Läs mer »

Genomförandet av IDD

Den första oktober trädde den nya lagen om försäkringsdistribution i kraft. Lagen bygger på det svenska införandet av IDD (försäkringsdistributionsdirektivet 2016/97). Den nya lagen ersätter den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Läs mer »

Lansering av Finreg.se

Det är dags att presentera en sammanhållen och praktisk digital författningssamling för oss finansregulatoriska jurister, specialister, verksamhetsutövare och andra intresserade: finreg.se.

Läs mer »

Bank

Bankområdet inbegriper en rad verksamhetsområden som kretsar kring betalningar, betalningsmedel, inlåning och utlåning. Här presenterar vi en översikt över området och samlar de mest centrala rättsakterna.

Läs mer »

Fond

Från en näringsrättslig synvinkel finns i princip två regelkomplex inom fondvärlden: UCITS-reglerna och AIFM-reglerna. UCITS-reglerna reglerar vad vi i svensk rätt kallar värdepappersfonder och de förvaltas av fondbolag. I princip alla övriga fonder är att betrakta som alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som förvaltas av AIF-förvaltare och faller under AIFM-regelverket. Vi har samlat det författningsmaterial som är mest relevant inom dessa områden.

Läs mer »

Försäkring

Det regulatoriska området för försäkring inbegriper primärt dels området för bedrivande av försäkringsrörelse, dels området för distribution av försäkringar. Vår samling med regelverk inom området försöker ge en överblick över vad som gäller vad och när.

Läs mer »

Värdepapper

Värdepappersinstitut, börser och de företag som agerar i egen person eller på uppdrag av annan på värdepappersmarknaden träffas ofta av särskilda regler. Bland de mer centrala regelkomplexen hör MiFID som i ett andra direktiv har ställt ytterligare krav på värdepappersmarknadens aktörer sedan januari 2018.

Läs mer »