Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Om Finreg

Finreg.se är en digital regel- och artikelsamling inom det finansregulatoriska området med tyngdpunkt på de näringsrättsliga regelverken.

På denna webbplats presenteras en samling författningstext, artiklar och annat material inom det finansregulatoriska området. Här hittar du bl.a. lagar och kommentarer riktade till praktiker och andra intresserade inom bl.a. fondbranschen, bank- och värdepappersmarknaden samt försäkringsvärlden. Tonvikten ligger på de näringsrättsliga regelverken.

Vi som ligger bakom projektet har saknat en sammanhållen plats där de regelverk som styr finansmarknaden finns lättillgängliga. Därför valde vi att själva bygga denna plattform. Webbplatsen är alltjämt under uppbyggnad, så vi ber er att ha visst tålamod med att alla saker inte riktigt är på plats ännu. Dessutom sker kontinuerligt förändringar av lagar och regler, men vi gör vårt bästa för att hinna uppdatera så mycket som möjligt så snabbt som möjligt.

Vem ligger bakom?

Webbplatsen är ett initiativ från en grupp jurister som till vardags arbetar med frågor som rör den svenska och internationell finansmarknaden. Arbetet sker helt på vår fritid.

Vill du engagera dig i eller på annat sätt stötta projektet så hör gärna av dig på info@finreg.se!

Synpunkter och förbättringsförslag

Hittar du något fel eller har du något förslag på hur vi kan bli bättre? Skriv gärna till oss på info@finreg.se.

Presentation av författningar

Den författningstext som presenteras här utgår från det officiella författningstrycket och är redaktionellt bearbetat. Innehållet kompletteras i viss utsträckning av automatiserade delar, såsom innehållsförteckningar och styckesnumrering. Materialet ses över vid behov och i mån av tid. Alla som är involverade i detta projekt gör det på sin fritid. Vår ambition är att kvaliteten på materialet överträffar andra webbaserade källor, men det är inget vi kan garantera.

Att rättsinformationen är redaktionellt sammanställd innebär bl.a. att den inte automatiskt uppdateras när officiella versioner uppdateras. För att vara säker på att den version vi visar är den senaste bör därför kontroll göras mot källan. Vi anger alltid källan intill varje författning.

Även om vi gör vårt yttersta för att den författningstext som vi presenterar inte innehåller några direkta felaktigheter bör läsaren vara uppmärksam på att vårt material kan avvika från originalen och från andr rättsinformationskällor i bl.a. följande avseenden:

  • Vissa författningar är kompletterade med kommentarer som är skrivna av våra redaktörer. De kan ge uttryck för författarens egen åsikt i en fråga och bör förstås läsas kritisk, precis som annan doktrin.
  • Viss formatering som används i de officiella trycken går inte, eller är svåra, att återge digitalt på en webbplats. Om det bedöms påverka innehållet strävar vi efter att ange det i en kommentar.
  • För att underlätta läsningen av författningstext gör vi i vissa fall redaktionella justeringar i presentationen, förutsatt att vi bedömer att det inte inverkar menligt på innebörden eller förutsättningen att tolka texten. Exempelvis gör vi i vissa fall om enkla definitionslistor till punktlistor eller tabeller.
  • I vårt redaktionella arbete korrigerar vi generellt sett uppenbara skriv- eller formateringsfel som finns i officiellt tryckt text. Om det bedöms påverka innehållet strävar vi efter att ange det i en kommentar.
  • Till vissa författningstexter har vi sammanställt historiska lydelser. Generellt sett bör dock noteras att den senaste versionen är den som är bäst underhållen i fråga om rättelser etc.
  • Författningstext kompletteras i vissa fall av delvist automatiserade komponenter, såsom innehållsförteckning och paragrafnumrering. Denna automation är dock inte felfri. I vissa fall är det dessutom oklart från det officiella trycket t.ex. vilken nivå som en viss rubrik ges.
  • Den mänskliga faktorn kan göra att det uppkommer fel vid vårt redaktionella arbetet.

Kom ihåg att det bara är de officiella trycken av relevant författningstext som ska användas i skarpt läge.

Författningars kronologi

När man presenterar författningars historik som vi gör för en del av innehållet bör man ha följande i åtanke. Författningar kan sorteras och bearbetas i olika typer av kronologier, t.ex. sorterat på när de beslutats, när de officiellt publicerats eller när de träder ikraft. Olika rättsinformationskällor hanterar detta på olika sätt.

Eftersom vi strävar efter att vara praktikerns verktyg sorterar vi som utgångspunkt historiken utifrån när respektive författning träder ikraft. Det betyder att en författning som beslutats och publicerats den 1 mars kan hamna före den som beslutats och publicerats den 1 februari, om den senare träder ikraft efter den förra. Denna metod är dock inte felfri, eftersom olika delar av en författning kan träda ikraft vid olika tidpunkter. I den mån detta påverkar presentationen av den dagsaktuella författningen strävar vi dock efter att notera det i en kommentar.

Publicerad 2018-10-01 Uppdaterad 2018-10-02

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.