Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Genomförandet av IDD

Den första oktober trädde den nya lagen om försäkringsdistribution i kraft. Lagen bygger på det svenska införandet av IDD (försäkringsdistributionsdirektivet 2016/97). Den nya lagen ersätter den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution finns naturligtvis tillgänglig här på Finreg. Inom kort kommer vi även komplettera lagen med matnyttiga kommentarer och annan relevant information.

Lagens huvudsakliga förarbeten hittar man i prop. 2017/18:216.

Inom kort kommer även Finansinspektionens nya föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) att komma upp här på Finreg. Föreskrifterna innehåller regler om hur försäkringsdistributörer ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens som krävs, ersättningssystem för anställda, rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, samt särskilda bestämmelser för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar. Du kan läsa mer på Finansinspektionens webbplats.

Publicerad 2018-10-01 Uppdaterad 2018-10-11

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.