Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Kategorisering av svenska kreditinstitut 2019

Den årliga kategoriseringen av svenska kreditinstitut har nu gjorts av Finansinspektionen för 2019. Den stora förändringen är att Nordea Bank AB utgår och att Nordea Hypotek AB tillkommer i kategori 1 och betraktas som ett systemviktigt företag.

Enligt Finansinspektionen är det huvudsakliga syftet med kategoriseringen att visa hur myndigheten tillämpar proportionalitet i arbetet med översyns- och utvärderingsprocess, som bland annat innefattar en bedömning av kreditinstitutens interna kapital- och likviditetsutvärdering.

Till kategori 1 hör följande systemviktiga kreditinstitut:

  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Svenska Handelsbanken AB
  • Swedbank AB
  • Nordea Hypotek AB

Bland övriga förändringar jämfört mot bedömningen för 2018 kan följande noteras:

  • Danske Hypotek AB går från kategori 3 till 2
  • Netfonds Bank AB har under 2018 påbörjat sin verksamhet i Sverige och har tilldelats kategori 4
  • Nordea Finans Sverige AB har tillkommit i kategoriseringen och tilldelats kategori 3

Därutöver har följande företag utgått från tillsynskategoriseringen eftersom de inte längre bedriver verksamhet som kreditinstitut: BMW Financial Services Scandinavia AB, Forso Nordic AB och Remium Nordic AB.

Läs mer hos Finansinspektionen här, här och här.

Publicerad 2018-10-19

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.