Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Lagändringar avseende lämnande av uppgifter till brottsutredning

Regeringskansliet har nu publicerat de lagändringar som genomför regeringens proposition 2017/18:291 som bl.a. anger att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Publicerad 2018-11-06

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.