Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Uppdaterad Fund Processing Report från EFAMA

EFAMA uppdaterar sin Standardization of Funds Processing in Europe. Uppdateringen syftar bl.a. till att ytterligare öka effektiviteten i orderhantering och innehåller tillägg om bl.a. fintech och blockchain.

Sedan 2005 har EFAMA, European Fund and Asset Management Association, publicerat sin standard avseende fond- och orderhantering inom Europa. Rapporten fortsätter trycka på att användningen av öppna globala standarder är en av nyckelfaktorerna för att skapa en effektiv fondmarknad inom Europa över landsgränser.

EFAMA poängterar vikten av att implementera och tillämpa standardiserade identifierare, såsom BIC, LEI och ISIN, samt att fondbolagen fortsätter implementera ISO 20022 som den rådande standarden för att utväxla fondinformation.

I det nya avsnitt 9 i rapporten diskuteras behovet av ökad automation baserad på öppna globala standarder.

Läs mer hos EFAMA.

Publicerad 2018-10-15

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.