Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Tillbaka till författningen

Notera att vår historik för denna författning ännu inte är fullständig.

Historik

Referens Titel Beskrivning Utfärdad
SFS 2018:1397 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Se prop. 2017/18:137. 2018-06-28