Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Försäkringsrörelselag (2010:2043)

Tillbaka till författningen

Notera att vår historik för denna författning ännu inte är fullständig.

Historik

Referens Titel Beskrivning Utfärdad
SFS 2018:731 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) Se prop. 2017/18:185. 2018-05-31