Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Ämne: Finreg.se

Genomförandet av IDD

Den första oktober trädde den nya lagen om försäkringsdistribution i kraft. Lagen bygger på det svenska införandet av IDD (försäkringsdistributionsdirektivet 2016/97). Den nya lagen ersätter den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Läs mer »

Lansering av Finreg.se

Det är dags att presentera en sammanhållen och praktisk digital författningssamling för oss finansregulatoriska jurister, specialister, verksamhetsutövare och andra intresserade: finreg.se.

Läs mer »

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.